Danh sách nhà đang bán hoặc cho thuê

South Miami

Treo bán

$ 530,000
 • PN:3
 • PT:2
 • m2:500

Sunny Isles Beach

Treo bán

$ 530,000
 • PN:3
 • PT:2
 • m2:500

Miami

Cho thuê

$ 530,000
 • PN:3
 • PT:2
 • m2:500

Lawe Worth, Florida

Treo bán

$ 530,000
 • PN:3
 • PT:2
 • m2:500

Isles Beach, Florida

Treo bán

$ 530,000
 • PN:3
 • PT:2
 • m2:500

Miami Ave

Treo bán

$ 530,000
 • PN:3
 • PT:2
 • m2:500