Hà Nội

Miami Ave

Treo bán

$ 530,000
  • PN:3
  • PT:2
  • m2:500

South Lake

Cho thuê

$ 530,000
  • PN:3
  • PT:2
  • m2:500

Miami Ave

Treo bán

$ 530,000
  • PN:3
  • PT:2
  • m2:500